Exploitatie

De exploitatie van Molen de Distilleerketel wordt mogelijk gemaakt door Stichting Stadsherstel Historisch Rotterdam. Deze stichting exploiteert het bedrijfsmatige deel van de molen en zorgt voor het dagelijks beheer middels 2 beroepsmolenaars en een aantal vrijwilligers.

Stiching Volkskracht is eigenaar van de molen en zorgt voor de instandhouding en het onderhoud van het pand en stelt de molen ter beschikking aan Stichting Stadsherstel Historisch Rotterdam.